Drug_HerbSearch

ค้นหารายละเอียด โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตัวอย่าง
เลขที่ใบอนุญาต ฆท.40012/2563
หรือ ฆศ.40012/2563
ประเภท :
เลขที่ใบอนุญาต :
สื่อโฆษณา :
เจ้าของผลิตภัณฑ์ :
ชื่อยา (ไทย) :
วันที่ :
วันที่อนุมัติ วันที่หมดอายุ
ชื่อยา (Eng) :
 
ตั้งเเต่วันที่ :
ถึงวันที่ :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000