ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร [Details of Medicinal Product]

เลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน / ใบรับแจ้งรายละเอียด / ใบรับจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร [Marketing Authorization Number] :
G 301/65
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
7 กรกฎาคม 2565
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
6 กรกฎาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Trade name in Thai] :
ยาน้ำมันเหลือง ตรากัปตันเรือ
ชื่อทางการค้า [Trade name in English] :
-
รูปแบบผลิตภัณฑ์ [Dosage Form] :
ของเหลว สำหรับใช้ภายนอกsolution for external use
ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร :
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชนิดผลิตภัณฑ์สมุนไพร :
ยาจากสมุนไพร (ยาแผนไทย)
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
เจ้าของผลิตภัณฑ์ [Product License Holder] :
บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด
ที่อยู่เจ้าของผลิตภัณฑ์[Locate of Product License Holder] :
บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด : บ้านเลขที่ 96 ซอย รามอินทรา 5 แยก 3-4 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220โทร. 0 2970 7406
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นำเข้า (รูปแบบเดิม) [Manufacturer / Importer License Number] :
ผสม กท 5/2563    
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นำเข้า (รูปแบบใหม่) [Manufacturer / Importer License Number] :
HB 10-1-63-5
ชื่อผู้รับอนุญาตผลิต/นำเข้า [Name of Manufacturer / Importer Licensee] :
บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด
ชื่อสถานที่ผลิต/นำเข้า [Name of Establishment] :
บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด
ที่อยู่ผู้อนุญาตผลิต/นำเข้า [Locate of Manufacturer / Importer Licensee] :
บริษัท สยามไพร ดอกบัว 9 ดอก จำกัด : บ้านเลขที่ 96 ซอย รามอินทรา 5 แยก 3-4 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220โทร. 0 2970 7406
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DRG1022650030111C
ช่องทางการขาย :
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
26/7/2565 13:50:49